logo
Getting started

Tính số điểm cần đạt để đủ điểm tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2020


NorthStudio
Spreading Inspiration

Tính điểm
Nhập các thông tin bên dưới để tiếp tục nhé!

Lưu ý: Điểm ưu tiên là điểm cộng cho vùng miền, các đối tượng nằm trong diện khó khăn, đặc biệt.
Điểm khuyến khích là điểm cộng nhờ tham gia các cuộc thi, được cộng từ các mục khuyến khích.

Kết quả
Điền các thông tin ở Form phía bên trước để xem kết quả!

--